หนองคาย-น้ำโขงลด พันโขดแสนไคร้โผล่สวยงาม ก่อนออกพรรษา

21

หนองคาย น้ำโขงลดต่อเนื่อง จนมีระดับต่ำ ทำให้ “พันโขดแสนไคร้” หรือแกรนด์แคนยอนกลางแม่น้ำโขง ในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โผล่ให้เห็นสวยงาม เป็นระยะทางยามตามแม่น้ำโขงกว่า 5 กิโลเมตร โผล่สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและท่องเที่ยวก่อนออกพรรษา ในขณะที่ชาวบ้านรวมตัวกันให้บริการล่องเรือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของโขดหินต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีระดับต่ำ ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับ 2.16 ม. ลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 5 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง 10.04 ม. และยังมีแนวโน้มลดลงช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันถือเป็นระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำสุดในรอบหลายสิบปี

จากระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำ ทำให้โขดหินโผล่ขึ้นจากแม่น้ำโขง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นับพัน ๆ โขด ตั้งแต่เขตบ้านห้วยค้อ , บ้านหนอง , บ้านภูเขาทอง และบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นบริเวณกว้างประมาณ 300 เมตร ระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งระดับน้ำในขณะนี้ถือเป็นช่วงที่พันโขดแสนไคร้มีความสวยงาม สายน้ำไหลผ่านรอต่อของโขดหินแต่ละก้อน ในขณะที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทาง อ.สังคม จ.หนองคาย – อ.ปากชม จ.เลย ส่วนใหญ่ต่างหยุดรถชมความงามและถ่ายรูปความสวยงามของพันโขดแสนไคร้ ก่อนเดินทางต่อ

สำหรับการท่องเที่ยวที่พันโขดแสนไคร้นั้น หากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสความงามของโขดหินต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวต้องมาขึ้นเรือที่จุดจอดเรือบ้านภูเขาทอง ต.บ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากกระแสน้ำบางช่วงมีความเชี่ยว ขณะนี้ชาวบ้านที่มีเรือได้รวมตัวกันนำเรือหางยาวไว้รองรับนักท่องเที่ยว โดยเรือแต่ละลำสามารถนั่งได้ 4-5 คนตามน้ำหนักของผู้โดยสาร ในแต่ละเที่ยวจะล่องเรือใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางไปกลับประมาณ 6 กิโลเมตร ค่าบริการ 600 บาท

สำหรับชื่อพันโขดแสนไคร้นี้ มีความเป็นมาเนื่องจาก ในแต่ละโขดหินก็จะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่โดยทั่ว ๆ ไปนับแสน ๆ ต้น จึงได้มีการตั้งชื่อว่า “พันโขดแสนไคร้” ซึ่งหลายคนได้ยกให้เป็น “แกรนค์แคนยอน กลางแม่น้ำโขง”  หินที่โผล่มีหลายหลากสี โดยเฉพาะหินสีดำนิล ที่มีความมันวาว แข็งแกร่ง และสวยงาม อีกทั้งยังมีหนองปลาบึก ที่หมู่ 3 บ้านหนอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม ที่เป็นหนองน้ำในแม่น้ำโขง ท่ามกลางโขดหินล้อมรอบ ส่วนอีกฝากหนึ่งคือฝั่ง สปป.ลาว ก็มีภูเขาเป็นเหมือนฉากหลัง มองไกล ๆ เหมือนสวนหย่อมที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย ที่นักท่องเที่ยวเริ่มจะรู้จักและเดินทางมาเที่ยวชมมากขึ้นเรื่อย ๆ.

…………………………..

กำธร กองสมบัติ / หนองคาย