กาฬสินธุ์-รพ.กาฬสินธุ์เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

32

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ลดความแออัด เพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชน เริ่มวันแรกวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นี้

ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เปิดให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการนำร่องที่คลินิกอายุรกรรม ในส่วนของผู้รับบริการที่มีสิทธิข้าราชการก่อน โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 25 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เริ่มวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นี้ และมีค่าบริการเริ่มต้นท่านละ 400 บาท แยกเป็นค่าบริการทางการแพทย์ 300 บาท และค่าบริการนอกเวลา 100 บาท เบิกได้ตามสิทธิ์ ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ และในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในสาขาต่างๆ และครอบคลุมทุกสิทธิ์

ด้านแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละกว่า 1,222 คน จึงได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการขึ้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัด ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.043-811520 ต่อ 2416 หรือ โทร. 043-812714 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์