ลพบุรี-หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กระทำพิธี รับ- ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษ ท่านใหม่ อย่างสมเกียรติ

191

ลพบุรี-หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กระทำพิธี รับ- ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษ ท่านใหม่ อย่างสมเกียรติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ได้กระทำพิธีลงนามในเอกสาร เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชา หน่วยรบพิเศษ และ มอบธงประจำหน่วย ให้แก่ พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ท่านที่ 1 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้รับราชการในตำแหน่ง เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ท่านใหม่ อย่างเป็นทางการ

โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้สนธิกำลังทหารรบพิเศษ จากหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 กองพันสวนสนาม กระทำพิธี “ วิ่งสวนสนาม ” เพื่อเป็นเกียรติ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ท่าน ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกด้วย

ทั้งนี้ พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ท่านใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดี พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รับตำแหน่งใหม่ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมทั้ง ได้กล่าวให้โอวาท แก่กำลังพลนักรบพิเศษ ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจน พัฒนาหน่วยรบพิเศษ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชา และกองทัพบก อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกด้วย

//////// อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////