มุกดาหาร-ชาวมุกดาหารร่วมเทศกาลถือศีลกินเจ

24

มุกดาหาร –ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวลาว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมุกดาหารทยอยเดินทางมาที่โรงเจ เพื่อร่วมงานเทศกาลถือศิลกินเจ

วันที่ 29 ก.ย. 62 ที่บริเวณโรงเจ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอภัยพงษ์ ปกรณ์ศิริ เลขานุการมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร กล่าวว่า โรงเจของมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เทศกาลถือศิลกินเจเริ่มขึ้นแล้ว ในวันที่ 29 ก.ย. ถึง วันที่ 7 ตุลาคม รวม 9 วัน อยากเชิญชวนสาธุชน พ่อแม่พี่น้องชาวตลาดมุกดาหาร ร่วมถือศิลกินเจ รับประทานอาหารเจ ในตอนเช้า เที่ยง และตอกเย็น ของเชิญทุกท่านมาร่วมพิธี หรือจะมาบริจาคทานที่โรงเจ

ส่วนในช่วงเช้ามีการสวดมนต์เช้า จากนั้นประมาณ 9 โมง มีพิธีถวายเจเป็นพุทธบูชาแก่องค์เทพเจ้า ช่วงเย็นมีพิธีสวดมนต์เวียนธูป จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน มาร่วมงานเทศกาลถือศิลกินเจของมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร

งานเทศกาลกินเจ เป็นประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานด้วยความศรัทธาและยึดมั่นในศีล เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว โดยชาวจีนจะปวารณาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ พร้อมถือศีลไหว้พระทำบุญ ทำทาน ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

/////////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ