พะเยา-ผบ.มทบ. 34 มอบโคพันธุ์พื้นเมืองให้กำลังพลเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม

12

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา มอบโคพันธุ์พื้นเมือง ให้กับกำลังพลในมณฑลทหารบกที่ 34 เพื่อนำไปเลี้ยงและสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว หลังโคที่ได้รับมอบมาจาการไถ่ชีวิตโค- กระบือ ขยายพันธุ์จนสามารถแจกจ่ายให้กับกำลังพล ที่ประสงค์จะทำการเลี้ยงโคเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยในวันนี้ได้มอบโคพื้นเมืองจำนวน 14 ตัวให้กับกำลังพล

พลตรีเศรษฐพล เกดุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นำโคพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 14 ตัว เข้ามอบให้กับกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 34 ที่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง เพื่อสร้างเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งโคดังกล่าวที่ผ่านมาได้รับมอบจากการไถ่-ชีวิตโคกระบือ เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งขณะนี้ได้มีการขยายพันธุ์เป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการที่จะแยกกลุ่มโคเหล่านี้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากเริ่มมีสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการที่จะขยายพันธุ์ โดยการส่งมอบให้กับกำลังพลที่มีความประสงค์จะเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง เพื่อการขยายพันธุ์ ซึ่งมีกำลังพลจำนวน 14 รายมี ความประสงค์จะนำโคดังกาวไปเลี้ยงเพื่อขยายสายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

//////////// ศาสนพล/พะเยา