กาฬสินธุ์-แถลงปิดยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด

17

กาฬสินธุ์แถลงปิด “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” พร้อมวางแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต. ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอร่วมกันแถลงข่าวปิด “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 17 เดือน

ทั้งนี้จุดเริ่มต้นจากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดนำร่องสร้างโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งได้ประกาศให้เป็นวาระแก้จน ตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่ง“ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” เป็นการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วย โดยขับเคลื่อนมาตรการ 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู โดยเฉพาะมาตรการกวาดบ้านตัวเอง

โดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาตลอดระยะเวลา 17 เดือน โดยได้ตรวจปัสสาวะในข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน  43,181 คน พบผู้เสพ 247 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57  ซึ่งทั้งหมดได้ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตรวจปัสสาวะพระภิกษุ สามเณรจำนวน 613 แห่ง 2,605 รูป พบสารเสพติด 148 รูป จับสิขาบททั้งหมด ตรวจปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา 276 แห่ง 43,579 คน พบผลบวก 428 คน ตรวจปัสสาวะพนักงานสถานประกอบการ โรงแรม 6,252 คน พบผลบวก 213 คน ตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ 2,065 คน ผลบวก 16 คน

สำหรับมาตรการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 141,414 ครั้ง พบผู้เสพ 928 คน ผู้ค้า 40 คน ด้านการปราบปรามได้ใช้ยุทธการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างยาเสพติด ดำเนินการ 3,425 เป้าหมาย จับกุม ผู้ค้า 1,183 คน  คน ผู้ครอบครอง 454 คน ผู้เสพ 1,901 คน ยาบ้ารวม 1,281,339 เม็ด  ไอซ์ 612.36 กรัม กัญชา 708 ก.ก. อาวุธปืน 301 กระบอก กระสุนปืน 733 นัดและของกลางอื่น ๆ หลายรายการ ส่วนมาตรการกวดขันบ่อนพนันจับกุม 72 คดี ผู้ต้องหา 538 คน ของกลางเงินสด 320,551 บาท

นอกจากนี้การจับกุมคดียาเสพติดที่สำคัญคือปฏิบัติการทลายแก๊งค้ายาเสพติด “ปั้นน้ำเป็นเงิน” โดยมีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 จับผู้ผู้ต้องหารายสำคัญ 4 ราย พร้อมตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากกระทำความผิดมูลค้ากว่า 34 ล้านบาท  ส่วนด้านการบำบัดฟื้นฟูและติดตาม มีผู้เข้ารับการบำบัดสมัครใจ 2,258 ราย บังคับบำบัด 1,164 ราย

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า นอกจากการป้องกันและปราบปรามแล้ว สิ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญนั่นคือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามโครงการครัวเรือนสีขาว ที่ได้ สมัครแล้ว 194,521 ครัวเรือน   และยังมีการประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาว อีกจำนวน 180 หมู่บ้าน จาก 1,584 หมู่บ้าน สำหรับแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากการป้องกัน ปราบปรามแล้ว ยังเน้นด้านการบำบัดฟื้นฟู ติดตาม และ ให้อาชีพ  เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต. ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอร่วมกันแถลงข่าวปิด “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์

////////////////////////// ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์