สุรินทร์-ป่อเต็กตึ๊งนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชน

14

สุรินทร์-ป่อเต็กตึ๊ง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ปชช. ตรวจโรคโรคทั่วไปให้ปชช. ฟรี

วันที่ 27 ก.ย.2562 ที่มูลนิธิจิปเต็กเซี่ยงตึ๊ง คณะหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยการนำของนายฐิติวัชร์  วรรณมโนมัย  หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ประสานกับมูลนิธิจิปเต็กเซี่ยงตึ๊ง มีนายประเสริฐ ชัยชนะศิริวิทยา ประธานมูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้ง สุรินทร์สงเคราะห์ธรรมสถาน(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) ได้นำคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลหัวเฉียว มาบริการตรวจรักษารักษาโรคทั่วไป จ่ายยาใหม่อย่างดีมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจรักษาฟันและวัดสายตา แจกแว่นฟรี ให้กับประชาชขนและนักเรียน

โดยทันตกรรมเคลื่อนที่ ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และมีชุดแปลงแจกให้ฟรี และบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ปชช. ตรวจโรคโรคทั่วไปให้ปชช. ฟรี พร้อมทั้งแจกแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา และทีมงานตัดผมมืออาชีพมาจากกรุงเทพมาบริการตัดผมให้ประชาชนฟรีอีกด้วย

สำหรับการร่วมมือสองมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับมูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้ง สุรินทร์สงเคราะห์ธรรมสถาน(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) ก็เป็นผลดีกับชาวอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง ที่ได้เดินมารับการบริการ ตามโครงการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การช่วยชีวิตและรักษาชีวิตและสร้างชีวิต และมีประชาชนจำนวนมาก มารับการบริการรักษาในครั้งนี้

นายฐิติวัชร์  วรรณมโนมัย  หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กล่าวว่า วันนี้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ได้นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลหัวเฉียว  ออกหน่วยฯ ให้บริการที่มูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้ง สุรินทร์สงเคราะห์ธรรมสถาน(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง)  โดยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก ตรวจวัดสายตา แจกจ่ายแว่นสายตา ตรวจวัดความดัน ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์