ชนเผ่าเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ นับหมื่นคน ร่วมงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี 982 ปีเมืองขุขันธ์ ขบวนช้างแห่เครื่องเซ่น นางรำ นำมาถวายบวงสรวงตากะจะ  

ค่ำของวันที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ชนเผ่าเขมร 1 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ นับหมื่นคน ร่วมรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี 982 ปีเมืองขุขันธ์ โดย นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์, นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ และ อปท.ทั้ง 21 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 22 ตำบล ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่บงบอกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ให้ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงบุญคุณที่สร้างบ้าน แปงเมืองเอาไว้ให้ทุกคนได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นสืบมา พร้อมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการจัดขบวนอัญเชิญเครื่องเซ่นไหว้ ที่ประกอบด้วยกล้วยที่นำมาทำเป็นข้าวต้นมัด ข้าวต้นกล้วย หรืออื่นๆ ที่จะต้องใช้กล้วยเป็นวัตถุหลักประกอบในเครื่องเซ่นไหว้ จึงทำให้มีกล้วยมาขายในงานนับเป็นแสนๆ หวี ส่วนคำว่า แซนโฎนตา ความหมายก็คือ แซน แปลว่า เซ่นไหว้  ส่วนโฎนตา ก็คือ ปู่ย่า ตายาย แซนโฎนตา รวมกันก็แปลว่า พิธีเซ่นไหว้ผีปู่ย่า ตายาย พร้อมกันนี้ยังจัดขบวนางรำ มาร่ายรำถวาย ขณะที่ถวายเครื่องเซ่นไหว้ ให้บรรพบุรุษได้พอใจ จะได้อวยพรให้ลูกหลาน อยู่เย็นเป็นสุข และวันนี้ได้มี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธาน และร่วมเซ่นไหว้ ด้วย

นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ เป็นอำเภอเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งมา 982 ปีแล้ว โดยผู้คนสืบเชื้อสายมาจากคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ส่วย, เขมร, ลาว และเยอ อำเภอขุขันธ์ มี 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประชากร ราว 150,000 คนเศษ มีประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือ ประเพณีแซนโฎนตา โดยจะจัดขึ้นในราววัน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกๆ ปีหรือที่ชาวบ้านเรียก สารทเขมร จากเดิมที่กระทำกันเฉพาะในครอบครัว ซึ่งอาจจะขาดความเชื่อมโยงมาสู่รุ่นลูกหลาน คนรุ่นใหม่ และอาจจะเลือนหายไปได้ ทางอำเภอจึงได้กำหนดจัดให้เป็นงานประเพณีของอำเภอ ให้ทุกคนได้มาร่วมกัน ย้อมรำลึกถึงบรรพบุรุษร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ที่สร้างบ้านให้พวกเราได้อยู่ ซึ่งก็คือ ตากะจะ หรือ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ คนแรก ที่ต่อมาจึงได้ย้ายไปตั้งเป็นเมืองศรีสะเกษ ณ ดงดอกลำดวน

//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น