ข่าว-นายแพทย์ สสจ.ยะลา เผย ยะลา มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กว่า 2,000 คน

สถานการณ์หมอกควันจากเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พัดพาปกคลุม จังหวัดยะลา ในวันนี้ 24 ก.ย.62 สถานการณ์เลวร้ายมากที่สุด ซึ่งสามารถวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือค่าPM 2.5  เท่ากับ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร  ซึ่งนับว่าเป็นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ สูงที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมา

     นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม เปิดเผยว่า ในส่วนของเรื่องหมอกควันอินโดนีเซียจะมาในช่วงหน้าแล้งของทางอินโดนีเซียจะเป็นประจำทุกปี บวกกับลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเข้ามาในประเทศไทยพอดี ในส่วนของการป้องกันที่จุดเกิดเหตุคงป้องกันยากในส่วนของประเทศอินโดนีเซียจะป้องกันภายในประเทศ ในส่วนของจังหวัดยะลาที่จะป้องกันในตอนนี้ได้มีการเฝ้าระวัง ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดมาตรการเกี่ยวกับดูแลพี่น้องประชาชน ในส่วนทางสาธารณสุขจังหวัดได้ดูกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก คนสูงอายุ คนท้อง คนที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคเรื้อรังมีกลุ่มคนเหล่านี้ประมาณ 1 แสนกว่าคน ทางสาธารณสุขจะลงไปดูติดตามแล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก ซึ่งต้องระวังกว่านั้นอีกประมาณ 2,000 คน ตอนนี้ลงไปทำความเข้าใจให้เรื่องของสุขศึกษาการให้ข้อมูลในการดูแล การใช้อุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัย ในส่วนตรงนี้มีการเตือนจากกรมควบคุมมลพิษจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

ซึ่งตรงนี้ค่าจะมาอยู่ที่สีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพ ควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการออกกำลังกายกลางแจ้ง การที่อยู่กลางแจ้งนานๆ ถ้าจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย ส่วนถ้าเป็นสีแดงจะออกมาตรการเตือนทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นคนได้รับข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และจะส่งข่าวทางท้องถิ่น ทางอำเภอเพื่อจะเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมที่อยู่ภายนอกบ้าน ส่วนโรงเรียนจะต้องพิจารณาเรื่องของการปิดโรงเรียน ส่วนมาตรการป้องกันทางกระทรวงสาธารณะสุขจะเริ่มกับอธิบดีกรมการแพทย์จะตั้งคลินิก มลพิษเกิดขึ้นในการจะวางระบบข้อมูลต่างๆเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชน จะเปิดเป็นคลินิกที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่มีความสงสัยว่าตนเองได้รับผลกระทบจากตรงนี้หรือไม่ เพื่อจะมาทำในเชิงการศึกษาในการป้องกัน ในส่วนต่อไปจะทำห้องในลักษณะที่จะทำให้ฝุ่นเข้ามาน้อยที่สุดเพื่อจะให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้อย่างดีไม่มีผลกระทบจากฝุ่นที่เกิดขึ้น เป็นมาตรการซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการและจะนำร่องในจังหวัดยะลาเป็นที่แรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะศึกษาและวิจัยหามาตรการต่างๆเพื่อค้นคว้าต่อไป

//////////////// อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น