วันที่ 23  ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กำหนดจัด “งานประเพณีแซนโฎนตา ( แซน-โดน-ตา) บูชาบรรพบุรุษ (ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

โดยประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมร ซึ่งไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ จะเดินทางกลับมาหาครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรก สามารถขึ้นจากนรกเดินทางมาเยี่ยมญาติได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับลงไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม ชาวเขมรจึงจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 การประกอบพิธีแซนโฎนตา แต่ละบ้านจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ทั้งอาหารคาว หวาน ผลไม้ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำหมู่บ้าน ประกอบพิธีแซนโฎนตาที่บ้าน และประกอบพิธีกรรมที่วัด เพื่อให้ผีบรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไป ทำให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลง

            ซึ่งชาวเขมรยึดถือประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อว่าถ้าในยุคของตน ได้แซนโฎนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ไปแล้ว ลูกจะต้องแซนโฎนตาให้ตนเหมือนกัน ให้ลูกหลานต้องปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันไป ไม่มีสิ้นสุด

             ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานมหกรรม กำหนดกำหนดจัดงานฯ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วยการแสดงนิทรรศการมีชีวิต ประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา การสาธิตทำขนมพื้นเมือง ที่ทำเพื่อประกอบการแซนโฎนตา (ณ บริเวณเวทีไผทสราญ) การแข่งขันขูดมะพร้าว เวลา 15.30 น. ขบวนแห่แซนโฎนตา เวลา 16.30 น. พิธีจูนโดนตาและประกอบพิธีแซนโฎนตา ด้วยเครื่องเซ่นไหว้บูชา หรือเครื่องแซนโฎนตา ที่มากที่สุดในโลก  และเวลา 18.30 น.ชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ

///////////เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/ รมิตา  สิงหเสรี …ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น