ยะลา-นักสิทธิ์ใต้ ค้านกรณีสันติบาลทำประวัตินักศึกษา

30

ข่าว-นักสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ ชี้ กรณีสันติบาลให้สถาบันการศึกษา ในกรุงเทพฯ ส่งรายชื่อ นักศึกษามุสลิม เพื่อทำประวัต เป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรง

  จากกรณีมีหลายสถาบัน ส่งรายชื่อนักศึกษามุสลิม ให้ฝ่ายความมั่นคง  โดยมีหนังสือจากตำรวจสันติบาล ขอความมือให้มหาวิทยาลัยฯส่งรายชื่อนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด โดยให้ระบุประวัติของนักศึกษา นิกาย ชมรมที่นักศึกษามุสลิมเข้าร่วม และประวัติประธานชมรม รวมถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของชมรม ทราบว่า มีทั้งชมรมมุสลิม และ ชมรมภาษามลายู และภาษาอาหรับ ทั้งในมหาวิทยาลัยในจังหวัดประทุมธานี และจังหวัดสงขลา โดยการขอความร่วมมือนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์​ระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯ ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา    โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง และความปลอดภัย นั้น

   นายอาซีส ตาดีอิน กรรมการสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ถือว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และเป็นการเลือกปฏิบัติ ถ้าจะทำต้องให้ทำกับนักศึกษาทุกศาสนา ทั้งพุทธและมุสลิม ถ้ามาเจาะจงเฉพาะเด็กมุสลิม ใน 3 จังหวัดเป็นละเมิดสิทธิ์ เวลาเกิดเหตุทุกครั้ง จะมาเพ็งเล็งกับเด็ก 3 จังหวัดทุกครั้ง ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ไม่มีสมาธิในการศึกษา กลายเป็นคนเหล่านี้เป็นบุคคลชั้นสอง  เป็นบุคคลที่น่าสงสัย ตนมองว่า ทางรัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ ต่อพี่น้องมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  นายอาซีส กล่าวอีกว่า  ในฐานะตนเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในจังหวัดชายแดนชายแดนภาคใต้ หากนักศึกษาท่านใดถูกละเมิดสิทธิ์ ให้ร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ เพื่อจะได้นำเสนอ ให้กับแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหารือพูดคุยกับ ตำรวจสันติบาลในการแก้ปัญหากันต่อไป หรือ นักศึกษาเหล่านี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านองค์กรอื่นๆอีก อาทิ สภาผู้แทนราษฏร หรือ สส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็สามารถที่จะกระทำการได้

////////// อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา