ขอนแก่น-ชป.6 ขานรับนโยบายช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลด

99

สำนักงานชลประทานที่ 6 ตั้งศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ไว้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟู เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทันทีที่น้ำลดนั้น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานจึงได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักเครื่องมือ และช่างที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมให้เร็วที่สุด สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ตั้ง “ศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยให้ส่วนเครื่องจักรกล และฝ่ายช่างกลที่อยู่ในพื้นที่นำช่างที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เช่นรถไถนา รถอีแต๋น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพื่อเป็นการเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้นำรถบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการนำร่องที่บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ส่วนที่ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนรถบรรทุกไว้สำหรับรับ-ส่ง ชาวบ้าน และเกษตรกรไปเกี่ยวหญ้ามาเป็นอาหารให้สัตว์ที่ติดอยู่ในหมู่บ้านด้วย

ด้านนายสุรพงษ์ วงศ์ชาลี กำนัน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หมู่บ้านละว้าได้รับผลกระทบน้ำท่วม มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการเกษตรของชาวบ้านหลายรายถูกน้ำท่วมเสียหาย บางคนก็ยังไม่ได้นำไปซ่อมเนื่องจากค่าซ่อมค่อนข้างแพง เมื่อรวมค่าแรงกับค่าอะไหล่ ในวันนี้ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่า มีช่างจากสำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทานเข้ามาให้บริการซ่อมเครื่องจักรเครื่องไฟฟ้า ตนจึงนำรถไถ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาซ่อม ต้องขอบคุณกรมชลประทานที่ให้การช่วยเหลือ โครงการนี้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้มาก เพราะช่างที่ออกมาบริการไม่คิดค่าแรงเลย ส่วนค่าอะไหล่พวกตนก็พร้อมจ่าย แต่หากนำไปซ่อมที่ร้านต้องจ่ายทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่

สำหรับสถาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ทั้ง 5 จังหวัด ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิสถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ดยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำยังและลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ปัจจุบันระดับน้ำในลำน้ำยังเริ่มมีแนวโน้มลดลงและฝนที่ตกในพื้นที่ลดลงแล้ว จึงให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปสำรวจและชี้แจงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเกษตรกรในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับค่าชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 6 ก็ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำไว้สำหรับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด