ยะลา-เตรียมหน้ากากอนามัย เกือบแสน ชิ้น รับมือสถานการณ์ควันหมอกจากอินโด

     จากสถานการณ์หมอกควันจากอินโดนีเซีย พัดผ่านเข้ามายังประเทศไทย ทำให้จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมีหมอกควันปกคลุมไปทั่งบริเวณ โดยได้มีการตรวจสอบปริมาณ Pm 2.5 พบว่า มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 44 ไมโครกรัม ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง จากที่ ก่อนหน้า ค่าPm 2.5 อยู่ที่ 33 ซึ่งเป็นระดับ ดี นั้น

    นายสายัณห์  เศียรอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตนเองได้ติดตามสถานการณ์ สภาพมลภาวะทางอากาศ จากเหตุการณ์หมอกควันจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด ซึ่งจังหวัดยะลามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ อยู่ 2 แห่ง คือ ที่ อ.เบตง และ อ.เมืองยะลา ขณะนี้วัดได้ ค่า Pm 2.5 อยู่ที่ 44 ซึ่งเป็นระดับปานกลาง แต่ถ้าเกินกว่า 51 ซึ่งเป็นระดับเกินมาตรฐาน ต้องอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง สำหรับผู้ป่วย หรือบุคคลที่ดำเนินการทางการแจ้ง อาทิ การออกกำลังกาย  จากการที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ ตั้งแต่ 2 ปี ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน พบว่า เหตุเกิดในเกาะสุมาตราและทิศทางลมที่จะพัดพาเข้ายังประเทศไทย ซึ่งตรงกันพอดี โดยใช้ระยะเวลาในการพัดพามาถึงประเทศไทย ทางด้านจังหวัดยะลา ประมาณ 2 วัน ซึ่งปีที่ผ่านมา เกิดไฟไหม้ป่า 20 จุด ซึ่งถือว่ามากแล้ว แต่ปีนี้ มีเป็น 100 จุด ล่าสุดตรวจพบว่า มี 400 กว่าจุดแล้ว แต่ทิศทางลมพัดพานั้น บางวันก็เข้าและบางวันไม่เข้ามา  แต่ในห้วง 2 -3 วันนี้ ทิศทางลม ได้พัดพาเข้ามา แต่จุดที่เกิดอยู่ในตอนกลางของเกาะ ถ้าเป็นตอนเหนือของเกาะสุมาตรา จะทำให้ควันหมอกจะเข้ามายังประเทศไทยได้เร็วขึ้น

   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชน ซึ่งตนเองจะเป็นผู้รายงานสถานการณ์แบบเกาะติดสถานการณ์ทุกวัน ไปยังทุกส่วนราชการ และเน้นไปที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเก่า เพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวัง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกมากเกินไป พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดยะลา ได้เตรียมหน้ากากอนามัย หรือแมช เกือบแสนชิ้น เพื่อการแจกจ่ายให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มคนป่วยระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ  เด็ก คนชรา คนท้อง หากสถานการณ์หมอกควันเลวร้ายไปมากกว่านี้

////////////อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น