ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำชีเป็นบริเวณกว้างนั้นขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านยังทรงตัวหลายหมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดเนื่องจากถูกน้ำท่วมจะต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการสัญจรไปมา

ที่บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ำชีและถูกปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วมภายในหมู่บ้านโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้าน จำนวน 54 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมสูงและขณะนี้ภายในหมู่บ้านน้ำที่ท่วมบางจุดเริ่มลดระดับลงอยู่อยู่ประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนบ้านบางหลังที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องพากันขนย้ายสิ่งของจำเป็นขึ้นไปอาศัยอยู่บนบ้านชั้น 2 ส่วนบ้านไหนที่เป็นบ้านชั้นเดียวเจ้าของบ้านต้องนำแคร่ไม้ไผ่มาวางซ้อนกันขึ้นถึง 2 ตัว เพื่อเป็นสถานที่ให้หลับนอนหนีน้ำท่วมถึงได้ ขณะเดียวกันปริมาณน้ำยังได้ท่วมถนนทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรจนรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ ชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านจะต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรได้นำเรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ ไปไว้คอยบริการรับ-ส่งชาวบ้านเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแต่ก็ไม่เพียงพอ ชาวบ้านหลายคนจึงต้องอาศัยเรือพายของตนเองที่มีอยู่เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกอีกทางแต่ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการเดินทางเข้าออกแต่ละเที่ยวเนื่องจากระยะทางในการเดินเรือยาวกว่า 5 กิโลเมตร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน ขณะที่นักเรียนนักศึกษาภายในหมู่บ้านและมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือในตัวเมืองยโสธร ได้พากันอพยพเคลื่อนย้ายไปพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในตัวเมืองยโสธรและเช่าหอพักอยู่เป็นการชั่วคราว ในช่วงที่น้ำท่วมหมู่บ้านของตน ซึ่งคาดว่าคงจะใช้เวลานานนับเดือนระดับน้ำที่ท่วมจึงจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

จากการสอบถามชาวบ้านหลายคนบอกว่า สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้น่ากลัวมากเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วันก็ท่วมทั้งหมู่บ้านและท่วมสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาจนชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่สามารถที่จะขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงได้ทัน น้ำท่วมปีนี้ถือว่าหนักมากที่สุดในรอบ 40 ปี ขณะนี้ชาวบ้านก็ได้ถุงยังชีพที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนนำไปแจกจ่ายให้ได้ประทังชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวไปก่อน

                                                    0000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  / รายงานจากยโสธร                

แสดงความคิดเห็น