พะเยา-หนุ่มสาววัยเก๋า สวมชุดครุยเข้ารับวุฒิบัตรด้วยความภาคภูมิใจ

17

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง (วันศรีปันต้น) จังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง (วันศรีปันต้น) โดยวันนี้มีผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรในรุ่นที่ 1 จำนวนกว่า 50 คน ซึ่งทั้งหมดพร้อมใจแต่งหน้า ทำผม สวมใส่ชุดนักเรียนคลุมทับด้วยเสื้อครุยที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างสีสัน ย้อนรำลึกอดีตวัยเรียน และวันจบการศึกษา โดยมีบุตรหลานมาดูแลอยู่ไม่ห่าง

นางจันทร์สมดี อายุ 84 ปี กล่าวว่ามีความรู้สึกยินดีและดีใจสบายใจ มีความสุข ได้ความรู้หลายอย่าง ที่ได้อบรม ทั้งกฎหมายและอาชีพ สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสได้พบปะ เพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาทำให้ไม่มีโรคเครียดและซึมเศร้าและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

พระอธิการกฤตนิพิฐ สิริปุญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง(วัดศรีปันต้น) กล่าวว่าได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขึ้นรุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ทำให้เห็นคุณค่าในตนเอง และเพื่อนร่วมวัยที่มาพบปะกันในแต่ละอาทิตย์ ทำให้เห็นศักยภาพหลายด้านที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้สูงอายุ ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุข สดใส สดชื่น ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ และจะมีรุ่นที่ 2 อีก รุ่นที่ 2 จะเปิดสมัครรับตั้งแต่รุ่นอายุ 55 ถึง 100

สำหรับบรรยากาศในการมอบวุฒิบัตรก็เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้สูงอายุแต่ละท่านมีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ไม่มีข้อผิดพลาด ภายหลังประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแล้ว นักเรียนวัยดึกกว่า 50 คน ได้ออกมาร่วมกันถ่ายภาพกับเพื่อนนักเรียนวัยเก๋าด้วยกัน เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

/////////////// ศาสนพล / พะเยา