ชลประทานหนองคาย เร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลัก 3 แห่งจากทั้งหมด 6 แห่ง ที่มีปริมาตรน้ำภายในอ่างเกินความจุ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ เพื่อช่วยในการระบายน้ำหากมีฝนตกและมีน้ำไหลเข้าภายในอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีก

 วันที่ 4 กันยายน 2562 สภาพอากาศที่จังหวัดหนองคาย มีแดดออกตั้งแต่เช้าหลังจากช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลักทั้ง 6 แห่งมีปริมาตรน้ำภายในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 3 ใน 6 แห่งมีปริมาตรน้ำเกินความจุที่ต้องเร่งระบายออกจากอ่าง

ล่าสุดปริมาตรน้ำภายในอ่างขนาดกลางหลักทั้ง 6 แห่งมีปริมาตรน้ำรวม 26.158 ล้าน ลบ.เมตร คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 95.177 อ่างเก็บน้ำหลักจำนวน 3 แห่งที่มีปริมาตรน้ำเกินความจุอ่าง ประกอบด้วย อ่านเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อำเภอโพธิ์ตาก มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 4.053 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 101.33 มีน้ำล้นสปิลเวย์ ประมาณ 9 ซม. อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน อำเภอโพธิ์ตาก มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 8.430 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 108.08 มีน้ำล้นสปิลเวย์ ประมาณ 30 ซม. และอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน อำเภอท่าบ่อ มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 9.516ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 110.39 มีน้ำล้นสปิลเวย์ ประมาณ 20 ซม. โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน พบว่ายังมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น ชลประทานหนองคาย จึงได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง มาทำการติดตั้งไว้ใกล้กับสปิลเวย์ เพื่อเตรียมสูบน้ำช่วยในการระบายน้ำหากมีฝนตกและมีน้ำไหลเข้าภายในอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีก.

……………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น