แม่ฮ่องสอน-ทหารพัฒนา นพค.36 ส่งเครื่องจักรกลรถตักตีนตะขาบ พร้อมกำลังพล เข้าเปิดเส้นทาง หลังฝนตกหนักดินภูเขาไหลลงมาปิดทับกว่า 30 จุด

วันที่ 29 ส.ค.62 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน ( นพค.36 สนภ.3 นทพ. ) จัดส่งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยานพาหนะรถเครื่องจักรกล รถตักตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง เข้าทำการ เปิดเส้นทางให้ประชาชน หลังจากได้เกิดฝนตกหนัก เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ทำให้ดินโคลนจากภูเขาไหลลงมาเปิดทับเส้นทางคมนาคม 2 หมู่บ้าน 10 หย่อม เข้าออกไม่ได้ โดยเฉพาะเส้นทาง บ้านห้วยเดื่อ – แม่ปุ๋น หมู่ 9 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง ดินสไลด์ต้นไม้หักโค่น วิกฤตหนัก 16 กิโลเมตร กว่า 30 จุด ประชาชน นักเรียน ยังไม่สามารถเข้าออกได้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 300 หลังคาเรือน

นายทวีวัฒน์ วิสิฎศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หรือ นพค.36 ได้ระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่ประสบภัย โดยมี ทั้งรถไถของ อบต.ป่าแป๋ รถไถที่จ้าง และ รถตักของ นพค.36 รวม 4 คัน กระจายออกเปิดเส้นทางกว่า 30 จุด แต่ละจุดจะมีทั้งดินสไลด์และต้นไม้หักโค่น ทำให้การเกลี่ยตักดินล่าช้า โดยแบ่งเครื่องจักรกระจายเปิดเส้นทางออกเป็น 3 จุด คือ จุดระหว่างบ้านแม่ละ- แม่ปุ่น จุดบ้านห้วยเดื่อ – จอบ่อ และ จุด บ้านฮากไม้ใต้ – อุมป๊อก ขณะนี้สามารถเปิดเส้นทางไปได้เพียง 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ระหว่างเปิดเส้นทาง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้นำรถปิกอัพเข้ามาช่วยเหลือทยอยรับส่งชาวบ้านและเด็กนักเรียนในการลำเลียง อาหารและน้ำ เข้าไปยังโรงเรียน คาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะสามรรถเปิดเส้นทางให้ประชาชน นักเรียนสัญจรไปมาได้

………………………………………………………
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น