รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เดินทางไปยังศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้งภาคอีสาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงาน และทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของมรสุม แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด รวมถึงให้กรมฝนหลวงขึ้นบินเพื่อที่จะเติมเต็มน้ำให้กับเขื่อนต่างๆ และเกษตรกรในพื้นที่หน้าเขื่อน เพื่อจะได้มีโอกาสที่จะพ้นวิกฤติภัยแล้งในระหว่างที่รอพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาอีก 1-2 ลูก ภายในเดือนหน้า ตามการคาดการณ์ของกรมอุตินิยมวิทยา และจะทำให้ภารกิจของกรมฝนหลวงประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และหากพายุที่จะเข้ามาทำให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อน ก็จะเติมเต็มน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำที่จะสามารถนำไปใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่กรมฝนหลวงจะต้องทำงานกันอย่างหนักมากยิ่งขึ้นนับจากนี้

แสดงความคิดเห็น