ศรีสะเกษ-ลำห้วยทับทัน เชื่อมสุรินทร์ – ศรีสะเกษ ยังแห้งแล้ง

743

สภาพความแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังคงมีหลงเหลืออยู่มาก ลำห้วยทับทัน ที่รับน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสุรินทร์ เข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังแห้งแล้ง ชาวบ้านไปจับปลาเพราะน้ำลด ปศุสัตว์ขาดหญ้าสด

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ ลำห้วยทับทัน ของหมู่บ้านตาด ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นสะพานเชื่อม พื้นที่การรับน้ำไหลมาจาก บ้านกะผง ตำบลกะผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ลำห้วยทับทัน เป็นสะพานแบ่งเขตแดนของสองจังหวัด ความกว้าง 30 เมตร ลำห้วยก็จะอยู่ราว 20 เมตร แต่สภาพความแห้งแล้งจนขนาดใต้สะพานไม่น้ำเลย จากสภาพความแห้งแล้งดังกล่าว ชาวบ้านทั้งสองจังหวัด บอกว่าไม่เคยพบมาเลยในรอบ 30 ปี ปีนี้แห้งแล้งมาก ทั้งสภาพอากาศที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆฝน หรือมีเมฆดำเต็มท้องฟ้า เมฆก็จะลอยผ่านไปไม่มีฝนตกลงมา ประกอบกับชาวบ้านได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งสูบน้ำจากลำห้วย ขึ้นไปใส่ในแปลงนา ต่างคนต่างสูบขึ้นไป น้ำในลำห้วยทับทัน จึงแห้งไวและแห้งมากกว่าใน 30 ปี

คุณตา คำจันทร์ สมศรี อายุ 81 ปี เกษตรกรบ้านตาด เล่าว่า ตนจำความได้นับตั้งแต่ยึดอาชีพทำนาต่อมาจากบิดา – มารดา ก็ไม่เคยพบเห็นลำ ห้วยทับทัน ที่เดิมมีน้ำไหลมาจากจังหวัดสุรินทร์ เคยอุดมสมบูรณ์ ทั้งน้ำ ทั้งปลา มีมากกมาย แต่ในปีนี้ดูจะแห้งแล้งมากที่สุด เท่าที่มีมา ในรอบ 30 ปีก็ว่าได้ สาเหตุก็มาจากการไม่มีฝนตกลงมาเลยระยะ 3 – 4 เดือนนี้ และน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสะเหน็ง จังหวัดสุรินทร์ ที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะเหน็งเคยปล่อยมา ปี่นี้ไม่มีน้ำปล่อยมาเลย เพราะการไม่มีน้ำในอ่าง ยังมีชาวบ้านชาวนา นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยทับทัน ไปปล่อยลงในแปลงนาของตนเองเป็นจำนวนมาก ต่างคนต่างสูบน้ำขึ้นจากลำห้วย แต่ฝนไม่ตก น้ำในลำห้วยทับทันแห่งนี้ก็เลยแห้ง ชาวบ้านก็พากันมาจับปลาที่บริเวณน้ำแห้ง ไปกิน ไปขาย นำไปทำปลาร้า เพราะหากปล่อยไว้ปลาก็จะแห้งตายไปเฉยๆ แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ก็ถือว่าน้อยมาก ในแปลงนายังไม่มีน้ำขัง ลำห้วยก็แห้งแล้งเช่นกัน แม้ปศุสัตว์ ฝูงวัว – ฝูงควาย ก็ต้องรอน้ำฝน เพื่อที่จะได้มีหญ้าสดอ่อนๆ กิน รวมทั้งชาวนาก็ต้องรอน้ำฝนต่อไป