ประชาชนชาวสุรินทร์ต่างดีใจ ที่นายกรัฐมนตรี สั่งไม่ให้การประปาเก็บค่าใช้น้ำประปา ของชาวชุมชน ประชาชนที่ใช้น้ำประปา เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพราะที่ผ่านมา น้ำประปาไม่ไหล และเวลาไหลจะมีลมออกมาก่อน และน้ำประปาที่ไหลออกมาขุ่น ใช้การไม่ค่อยได้วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อวานนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอกประยุทธิ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมายังสำนักงานชลประทานห้วยเสนง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่แห้งขอด เป็นเหล่งน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาเกิดการนวิกฤต น้ำประปาไม่ไหลและชาวชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ในเขตอำเภอเมืองไม่มีน้ำใช้ ต้องซื้อน้ำบาดาลมาใช้ บางบ้านก็เจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำมาใช้

ก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีมาก่อน 3 วัน มีน้ำประปาที่ใส่สะอาด และมีความดันแรง ทำให้ประชาชนชาวชุมชนได้มีน้ำใช้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่นายกรัฐมนตรีก่าวว่า ให้ทาฃงประปางดเก็บค่าใช้น้ำของประชาชนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ทำให้พ่อค้า และประชาชนต่างดีใจที่ไม่ต้อฃงจ่ายค่าน้ำประปา เพราะไม่รู้ว่า ค่าน้ำประปาที่มีแต่ลม และน้ำขุ่นใช้การไม่ค่อยได้

นายประทีป งาหอม มีบ้านพักอยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยตาดอก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้มาเปิดร้านขายอาหารอยู่ถนนหลักเมือง บอกว่า ที่บ้านเสียค่าใช้น้ำประปาประมาณเดือนละ 2,200 บาท(สองพันสองร้อยกว่าบาท) เพราะอยู่กัน 3 ครอบครัว ในส่วนที่ร้านค้า เสียค่าน้ำประปา ประมาณเดือนละ 360 บาท (สามร้อยหกสิบกว่าบาท) รู้สึกดีใจมากที่ท่านนายกกรุณาไม่ให้การประปาเก็บค่าน้ำ 1 เดือน ได้บรรเทาความเดือดร้อนได้มาก ถ้าการประปามาเก็บไม่รู้ว่าค่าใช้น้ำประปาจะเป็นอย่างไร เพราะเปิดน้ำตอนนั้นมีแต่ลมออกมาก่อน และมีน้ำประปาออกมาขุ่นขั้นด้วย และ 2 วันก่อนนายกมา น้ำประปาไหลเป็นปกติ ใสสะอาดด้วย 

จ่าสิบเอกประพนธ์ ลัดดาหอม  ชาวชุมชนปอยปริง-ปอยหลวง  บอกว่า การที่ท่านนายกมาตรวจภัยแล้ง และบอกให้การประปาจังหวัดสุรินทร์งดเก็บค่าใช้น้ำประปาระยะเวลา 1 เดือน รู้สึกดีใจ ลดการใช้จ่าย เพราะที่ผ่านมา น้ำไม่ไหล เวลาไหลออกมาจะมีแต่ลม พอไหล น้ำก็ขุ่น และในวันนี้ น้ำไหลใสสะอาดดี…./

//////////////////////////

เขมาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น