สุรินทร์-บริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัดร่วมกับอำเภอปราสาท จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “น้ำตาลสุรินทร์ รักแม่ รักป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อคืนความสมดุลกลับสู่ธรรมชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ที่ บริเวณพื้นที่บ้านกาบกระบือ ม.7 ต.โคกสะอาด จ.สุรินทร์ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัดร่วมกับอำเภอปราสาท และ อบต.โคกสะอาดกับ อบต.ปรือ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “น้ำตาลสุรินทร์ รักแม่ รักป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และนายตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  พร้อมกับนางสุวรรณ สุพพัตกุล นายกอบต.โคกสะอาด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกว่า 500 คน จัดกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “น้ำตาลสุรินทร์ รักแม่ รักป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่บ้านกาบกระบือ ม.7 ต.โคกสะอาด จ.สุรินทร์ เพื่อคืนความสมดุลกลับสู่ธรรมชาติ คืนต้นไผ่กลับสู่ถิ่นฐานเดิม เนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่ามาโดยตลอด

ดังนั้น บริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัด จึงได้ร่วมกับ อำเภอปราสาท และ อบต.โคกสะอาดกับ อบต.ปรือ จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “น้ำตาลสุรินทร์ รักแม่ รักป่า” ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการทุกปี เพื่อคืนความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ น้อมเกล้าถวาย และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาต่อไป

//////////////////////

เขมชาติ ชุฆกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น