โครงการห้วยโมง เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อน้ำรับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง และมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดหนองคายติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงลำห้วยโมง อ.ท่าบ่อ มากขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำห้วยโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กรมชลประทาน ได้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน เร่งระบายน้ำในลำห้วยโมงลงในแม่น้ำโขง วันละประมาณ 5.830 ล้าน ลบ.ม. และได้มีการระบายน้ำสะสมแล้วถึง 55.829 ล้าน ลบ.ม. การเร่งระบายน้ำครั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำในลำห้วยที่ไหลมาจากจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี ไม่ให้เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 หมื่นไร่ อีกทั้งเป็นการพร่องน้ำในลำห้วยเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งขณะนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำห้วยโมง มีปริมาณน้ำในระบบ 13.638 ล้าน ลบ.ม. มีระดับน้ำในลำน้ำห้วยโมง 7.80 เมตร ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขง 4.14  เมตร ทำให้ขณะนี้น้ำในลำห้วยโมงสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง 3.46 ซม.

………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น