หนองคายฝนตกหนัก การสัญจรทางรถยนต์เส้นทาง อำเภอโพนพิสัย ไปอำเภอรัตนวาปี ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ถึง 20 เมตร ในขณะที่โครงการห้วยหลวง เปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน เพื่อระบายน้ำในลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขง ป้องกันน้ำในลำห้วยเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรฯ จนระดับน้ำในลำห้วยสูงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพร่องน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่ไหลลงในลำห้วยอีก ชาวบ้านในพื้นที่แห่จับปลาจากแม่น้ำโขง ที่ว่ายขึ้นมาเล่นน้ำใหม่ที่ปล่อยจากลำห้วยหลวง

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (17 ส.ค. 62) ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.โพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะช่วงเวลา 14.30 น. – 15.30 น. ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก รถยนต์ที่ใช้เส้นทางอำเภอโพนพิสัย – อำเภอรัตนวาปี ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ถึง 20 เมตร และจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องทั้งในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรฯ ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงที่เป็นลำน้ำสาขาขนาดใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้โครงการห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จึงได้มีการเปิดประตูระบายน้ำจำนวน 2 บาน จากทั้งหมด 3 บาน เพื่อระบายน้ำในลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขง ก่อนที่จะล้นฝั่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งในจังหวัดหนองคายและอุดรฯที่อยู่ติดกับลำห้วย อีกทั้งเป็นการพร่องน้ำในลำห้วยให้สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ได้อีก

จากการที่มีการเปิดประตูระบายน้ำของโครงการห้วยหลวงอย่างเต็มที่ ทำให้ในลำห้วยไหลลงในแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำที่ไหลแรงของลำห้วย ทำให้มีปลาจากแม่น้ำโขงหลากหลายชนิดว่ายเข้ามาเล่นน้ำใหม่ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงต่างออกมาจับปลากันอย่างคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมา โดยใช้เบ็ดเป็นเครื่องมือหลักในการจับปลาครั้งนี้ มีทั้งนั่งตกปลาตามริมฝั่ง และอยู่บนตัวอาคารปิด-เปิดประตูน้ำซึ่งสูงจากระดับน้ำมากกว่า 20 เมตร ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลาจากแม่น้ำโขงว่ายขึ้นมาเล่นน้ำในลำห้วยเป็นจำนวนมากกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากกระแสน้ำในลำห้วยไหลแรงมาก ประกอบกับน้ำในแม่น้ำโขงยังมีระดับไม่สูงมาก น้ำในลำห้วยยังไหลลงได้อย่างสะดวก.

 

……………………………..

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น