จ.บุรีรัมย์ พร้อมสูบน้ำจากบ่อหินเก่าของภาคเอกชนซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรอง ไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เพื่อผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงเมืองบุรีรัมย์ หากปริมาณน้ำหลัก 2 อ่างรวมกันลดต่ำกว่า 8 แสนลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินเครื่องทันที


วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด , นายวิชัย นพสุวรรณวงศ์ ผู้บริหาร บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด นางสาวพิมลรัตน์ ฉันทไกรวัฒน์ ผู้บริหาร หจก.หินบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำเป็นปฐมฤกษ์ จากเหมืองหินหรือบ่อหินเก่า ไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อเป็นน้ำดิบสำรองในการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำอุปโภคในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งตามแผนหากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และห้วยจรเข้มากแหล่งน้ำดิบหลัก 2 แห่ง มีปริมาณลดต่ำรวมกันน้อยกว่า 8 แสนลูกบาศก์เมตร ก็จะเดินเครื่องสูบผันน้ำทันที


นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้อ่างเก็บห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก มีสภาพตื้นเขิน ปัจจุบันทั้ง 2 อ่างเหลือน้ำรวมกันประมาณ 1 ล้าน 3 แสนลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุดทั้งหมด 53 ล้านลูกบาศก์เมตร จนทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ก็ได้ทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ระยะทางกว่า 140 กิโลเมตร เข้าไปเติมอ่างห้วยจระเข้มาก เพื่อใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตประปาแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนยังคงทิ้งช่วงต่อเนื่องปริมาณน้ำในอ่างไม่เพิ่มขึ้น ต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้ง บริษัทอึ้งทงกี่ จำกัด / หจก. หินบุรีรัมย์ และบริษัทบุรีรัมย์รัชดา จำกัด ให้สูบน้ำจากบ่อหินเก่าซึ่งผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว ไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เป็นน้ำดิบสำรองเพื่อใช้ในการผลิตประปาไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ


โดยจากการประเมินปริมาณน้ำที่เหลือในอ่างทั้ง 2 แห่ง 1 ล้าน 3 แสนลูกบาศก์เมตรขณะนี้ จะสามารถใช้ผลิตประปาได้อีกประมาณ 40 วัน หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ก็คาดว่าน้ำที่จะสูบจากบ่อหินเก่าซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนลูกบาศก์เมตร ก็จะสามารถใช้ผลิตประปาได้ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2562 /

//////////////
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น