โรงพยาบาลสูงเนิน โคราช ประสบปัญหา เครื่องมือแพทย์ชำรุดทรุดโทรม ต้องจัดผ้าป่าระดมทุนซื้อยาอุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 16 ส.ค.2562 นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เผยว่า สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลสูงเนินช่วงปี 2558-2562 มีรายจ่ายมากกว่ารายรับทุกปี โดยปี 58 ติดลบ 18.30 ล้านบาท ปี 59 ติดลบ 36.10 ล้านบาท ปี 60 ติดลบ 36.60 ล้านบาท ปี 61 ติดลบ 27.01 ล้านบาท และปี 62 ข้อมูล 6 เดือน ติดลบ 7.7 ล้านบาท รวมตลอด 5 ปี ติดลบสะสม 125.71 ล้านบาท


ทั้งนี้ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น รายได้งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ (UC)ลดลง จากการตัดเงินเดือน และจำนวนผู้ป่วยในลดลง 1,000 รายต่อปี รวมถึงรายได้ประกันสังคมลดลง จากการมาใช้บริการลดลง และรายจ่ายค่ายา ค่าแลป จากบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 160,000-200,000 ครั้ง
ส่วนสถิติปี 2561 ผู้ป่วยนอกทั่วไป 203,452 ราย เฉลี่ย 711 คนต่อวัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9,227 ราย ผู้ป่วยในทั้งหมด 7,121 ราย เฉลี่ย 20 รายต่อวัน และขณะนี้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หลายชนิด ผ่านการใช้งานมานาน อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และงบประมาณก็มีอยู่จำกัด


โรงพยาบาลสูงเนิน จำเป็นต้องจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 31 สิงหาคมนี้ เพื่อระดมทุนจัดหางบประมาณจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) และวัสดุทางการแพทย์ (ถุงมือยางทางการแพทย์ ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล เป็นต้น) จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020252465602 ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสูงเนิน
นอกจากนี้ยังจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งด้วยกัน” RUN DA DER ก้าวนี้เพื่อโรงพยาบาลสูงเนิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ระยะทาง 5-11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 499-599 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0819673016 , 0879935360

////////////////////////////

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น