สภาวะจังหวัดสุรินทร์ประสบกับปัญหาภัยแล้ง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ควักเงินส่วนตัวหลายแสนบาทจ้างช่างเจาะบ่อบาดาลให้กับการประปาเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 บ่อ และเจาะให้ โรงพยาบาลอำเภอปราสาทอีก 1 บ่อ พร้อมอุปกรณ์การสูบน้ำ และการแปรสภาพน้ำดิบมาเป็นน้ำอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาล บอกว่า ไม่ได้สร้างภาพ เพียงแต่ช่วยพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ ตามอำเภอใกล้เคียงที่เดือดร้อนในเรื่องน้ำมาเอาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่การประปาเทศบาลอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้นำช่างมาขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับการประปาของเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จำนวน 4 บ่อ นอกจากนี้ ยังเจาะบ่อบาบาลให้กับโรงพยาบาลอำเภอปราสาทอีก 1 บ่อ พร้อมเครื่อง และอุปกรณ์ให้การปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำบริโภคไห้ด้วยจำนวน 1 ชุด พร้อมกับจะมอบให้เป็นสมบัติของรัฐ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน และอำเภอใกล้เคียงที่ขาดน้ำ มาเอาน้ำได้ที่การประปาเทศบาลอำเภอปราสาท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะทำการส่งมอบให้เป็นสมบัติของรัฐในวันนี้

 

นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ อดีตนายกเทศมนตรี บอกถึงการมาบริจาคเจาะบ่อบาดาลให้กับการประปาเทศบาลตำบลปราสาทว่า ตนเองพร้อมด้วยสมาชิกมาตรวจสอบลงพื้นที่เก็บน้ำดิบ พบว่า น้ำดิบในแห่งน้ำที่จะมาทำน้ำประปาเหลือเหน้อย และคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน ถ้าฝนไม่ตกลงมา น้ำประปามีน้อยได้ควักกระเป๋าตนเอง จ้างช่างมาเจาะบ่อบาลดาลให้กับการประปาตำบลกังแอน จำนวน 4 บ่อ และไปเจาะบ่อบาดาลให้กับโรงพยาบาลอำเภอปราสาท อีก 1 บ่อ พร้อมเครื่อง และอุปกรณ์การผลิตน้ำประปาใช้บริโภคได้ ซึ่งตนเองไม่ได้สร้างภาพ เพียงแต่นึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน หรืออำเภอใกล้เคียงที่ขาดน้ำ มาเอาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย…../

////////////////////
เขมชาติ ชุณหกิจขจร/รมิตา สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น