ศรีสะเกษ-บวงสรวงศรีนครินทร์ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

58

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 บวงสรวงนครคีรีศรีพฤกเธศวร ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนใช้ในการประกอบพิธีมาโดยตลอดนับพันปีย้อนไปในอดีตกาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นประวัติศาสตร์ของเมืองศรีสะเกษ ของปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาเพื่อการบวงสรวงองค์ศิวะเทพ ในศาสนาฮินดู สมัยขอมเรืองอำนาจกว่าพันปีล่วงมาแล้ว และได้มีการใช้ประกอบพิธีสำคัญๆ เนื่องในวันสำคัญๆ เรื่อยมา อย่างเช่นในวันนี้ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ได้มี นาง นริสรา สว่างตันพิพัฒน์ ภรรยา ของ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาร่วมกับชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ประกอบพิธีบวงสรวงองค์ปราสาท เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งตนเอง ครอบค รัว และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยได้เชิญพรามห์มาร่วมประกอบพิธี อัญเชิญเทพเทวา บรรพบุรุษที่สิงสถิตย์ ณ องค์ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ แห่งนี้ มาร่วมอวยพร อำนวยชัยให้ทุกๆ คน

ในการประกอบพิธีบวงสรวงองค์ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ เนื่องในวันมงคลของไทย วันสารทจีน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 จึงได้นัดหมายผู้ที่เคารพนับถือ มาร่วมพิธีบวงสรวงนครคีรีศรีพฤกเธศวร ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ในการตั้งบายศรีขนาดใหญ่ เครื่องเซ่นไหว้ครบถ้วยเครื่องใหญ่ ข้าวตอก ดอกไม้ คาว หวาน อาหารเทพ และก่อนที่จะมีการประกบอพิธี ได้เดินทางขึ้นไปกราบไหว้ สรีระสังขารของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ เกจิอาจารย์ที่ได้มีผู้เคารพนับถือเป็นอันมาก มีนิมิตที่ดี และในด้านเมตตามหานิยม ปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี จนลูกศิษย์ขนานนามให้เป็น เทพเจ้าแห่งอีสานใต้ จากนั้นก็ได้มาประกอบพิธีเซ่นบวงสรวงองค์ปราสาท พร้อมจัดขบวนนางรำชุดใหญ่ รำบวงสรวงปิดท้าย ก่อนเสร็จพิธีในเวลามงคลคือเวลา 12.12 น. จากนั้นได้แบ่งข้าวตอก ดอกไม้ อาหาร คาวหวาน แบ่งหลูกศิษย์ ไปทานเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอันเสร็จพิธีบวงสรวง เนื่องใรวันสารทจีน วันมงคลในวันนี้