หนองคาย-ฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกไผ่ ทำให้ไผ่เลี้ยงเริ่มแทงหน่ออีกรอบ ช่วงนี้หน่อไม้ตามธรรมชาติมีน้อย ทำให้ขายได้ราคาถึงกิโลกรัมละ 35 บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำ

จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดหนองคายหลายวัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น ส่งผลดีกับพืชผลการเกษตร ที่เกษตรกรเพาะปลูก ไผ่เลี้ยงก็เป็นพืชผลการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลดีที่จากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่กิมซุง บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ขณะนี้ไผ่เลี้ยงและไผ่กิมซุงที่ปลูกไว้ ได้เริ่มแตกหน่อออกมาจากพื้นดินเป็นจำนวนมากอีกครั้ง หลังจากที่เคยแทงหน่อในช่วงต้นฤดูฝนแล้วค่อย ๆ ลดน้อยลงจากการที่ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรที่ปลูกนำหน่อสดไปขาย ที่ตลาดสดแจ้งสว่าง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่อยู่ริมถนนบายพาสไปด่านพรมแดนหนองคาย มีลูกค้าทั้งไทยและลาวเข้าไปจับจ่ายซื้ออาหารสดที่ตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่อไม้เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งไทยและ สปป.ลาว ขณะนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกไผ่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

นางถวิล ศรีวงษ์ อายุ 53 ปี เกษตรกรบ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย บอกว่า จากการที่ช่วงนี้จังหวัดหนองคาย มีฝนตกต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มากจนท่วมต้นไผ่ ได้ส่งผลดีกับไผ่เลี้ยงที่ตนปลูกไว้ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ที่เริ่มแตกหน่อออกมาอีกครั้ง ซึ่งปกติช่วงนี้ไผ่จะเริ่มแทงหน่อน้อย เนื่องจากได้แทงหน่อมากในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมาแล้ว ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนทิ้งช่วง เมื่อฝนตกลงมาต่อเนื่องพื้นดินมีความชุ่มชื้นสูงก็ทำให้ไผ่เริ่มแตกหน่อขึ้นมาเป็นจำนวนมากอีกครั้ง ตนเก็บไปขายที่ตลาดสดเกือบทุกวัน  เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งไทยและ สปป.ลาว ช่วงนี้หน่อไม้ตามธรรมชาติและหน่อไม้จากไผ่ที่ปลูกให้ผลผลิตน้อย จึงทำให้ราคาหน่อไม้ช่วงนี้มีราคาที่ดี ไผ่ที่ปลูกช่วงนี้ให้ผลผลิตได้ครั้งละ 10 กก./ไร่ (ตัดขายวันเว้นวัน) ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา หากดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำสมบูรณ์ก็จะให้ผลิตสูง ราคาขายหน่อสดขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท ซึ่งถือว่าราคาดีมาก.

…………………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น