พนักงานและลูกจ้างบริษัทเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสถานศึกษา เหล่ากาชาด ศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด  แห่มาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมเช่นนี้จัดมาเป็นปีที่ 11 แล้ว

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่   บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด โดย คุณศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท  และ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดศรีสะเกษ แผนกเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสถานศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยการอาชีพ, ศาลเยาวชนและครอบเครัว, หอการค้าจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ,ธนาคารไทยพาณิชย์,โรงพยาบาลศรีสะเกษ และเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเพิ่มสต๊อกของเลือดให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของบริษัทกิจเจริญไทย ได้มีการประกอบคุณงามความดี ในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่อาจจะประสบอุบัติเหตุ โดยบริษัทกิจเจริญไทย ที่มีสาขามากที่สุดครอบคลุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ ใน 22 อำเภอ มีพนักงาน ลูกจ้างทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก วันนี้นับว่าเป็นการร่วมประกอบคุณงามความดี ในการทำการกุศลครั้งยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทกิจเจริญไทย ได้เปิดการบริจาคโลหิตเช่นนี้มาเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 11 แล้ว นอกจากการร่วมกับส่วนราชการ ในการตั้งจุดให้บริการตรวจเช็ครถฟรี ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ของไทย อาทิ ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ โดยวันนี้ได้มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 500 คนแล้ว

นายสุวิทย์ พีรแสงทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า วันนี้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัดได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศล บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเพิ่มจำนวนสต็อกของเลือดให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน และต้อนรับช่วงของเทศกาลปีใหม่ เพราะว่าจำนวนของเลือดจะมีการขาดแคลนอยู่เรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมี สถานศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยการอาชีพ, หอการค้าจังหวัด,สำนักงานประกันสังคม, ธนาคารไทยพานิชย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตด้วย โดยบริษัทกิจเจริญไทย ไม่ได้เน้นในการที่จะจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว หากมีโอกาสก็จะตอบแทนสังคมอยู่เป็นประจำ อย่างเช่นกิจกรรมในการบริจาคโลหิตเช่นนี้ ปีหนึ่งๆ จะจัดปีละ 2 ครั้ง และในอนาคตจะเพิ่มเป็นปีละ 3 ครั้ง และปีนี้นับว่าเป็นปีที่ 11 แล้ว ที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเช่นนี้ ทำให้พนักงานของเรา สุขภาพแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุข ทำอย่างอย่างมีความสุข ในทุกๆ ปี นอกนั้นในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อาทิ วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานค์ เรายังได้ร่วมกับป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจุดให้บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ให้ฟรี เป็นการคืนกำไรสู่สังคมด้วย

แสดงความคิดเห็น