จังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกหินทำให้ถนนชำรุด บริเวณบ้านดอนตาล-บ้านโพธิ์ไทร
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 นณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกหินทำให้ถนนชำรุด บริเวณบ้านดอนตาล-บ้านโพธิ์ไทร โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่…


************************
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น