ลพบุรี-จัดกิจกรรม รวมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณสะพาน 6 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สนับสนุนให้มีการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ ผ่าโครงการตามพระราชดำริมากมายโดยทรงเน้นย้ำ การไม่ตัดไม้ทำลายป่า หากแต่อยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน ทำให้วันนี้พื้นที่ป่าจำนวนมากที่ถูกทำลายไปกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นเครื่องมือให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร โดยวิถีพอเพียงพออยู่พอกิน และป้องกัน บำรุงรักษาป่าไม้ ในฐานะมรดกของประเทศ


โดยกิจกรรมวันนี้ เป็นการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่เคยปลูก เช่น ต้นทองอุไร จำนวน 7,000 ต้น(ระยะทาง 12 กิโลเมตร), ต้นปอเทือง เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ (พื้นที่กว้างเฉลี่ย 10 กิโลเมตร ระยะทาง 12 กิโลเมตร) บริเวณถนนริมฝั่งทิศตะวันออกทางหลวงแผ่นดิน สาย 3196 เลียบคลองชลประทาน สายชัยนาท-ป่าสัก ระหว่างสี่แยกสะพานชลประทาน 6 ถึงสำนักงานโครงการชลประทานโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี เป็นการสร้างจุดเด่นถนนสายสำคัญโดยใช้ดอกไม้เพิ่มสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจังหวัดลพบุรีให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างบูรณาการทุกหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในการสร้างถนนการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี โดยเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904, ประชาชน และภาคส่วนต่างๆได้เข้ามาทำกิจกรรม เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่มมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด ความสวยงามของชุมชน อีกด้วย
โดยกิจกรรม รวมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ขึ้นขับรถแม็คโครด้วยตนเองครับ

///////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////////

แสดงความคิดเห็น