ตำรวจจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุเจริญยิ่งยืนนาน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ, กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ, สถานีตำรวจภูธรโพนเขวา, สถานีตำรวจภูธรหนองไฮ, และประชาชนจิตอาสา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุเจริญยิ่งยืนนาน

แสดงความคิดเห็น