ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำเหล่าพสกนิกร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคคลกรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ระดับพระสังฆาธิการในจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กว่า 1,000 คน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ต่อจากนั้นเวลา 08.30 นาฬิกา ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนชาวลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

////////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////////////

แสดงความคิดเห็น