สุรินทร์-ยังคงวิกฤต เรือนจำนักโทษ กว่า 3 พันคน ขาดน้ำ ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง
วันนี้ 11 สิงหาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งยังคงวิกฤตในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (สะ-เหนง) ตำบลเฉนียง(ฉะ-เหนียง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบนำที่ใช้ผลิตประปาให้กับชุมชนเมืองและรอบนอก ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น น้ำในอ่างเก้บน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำผลิตประปาที่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค มานานนับเดือน รวมไปถึงสถานที่ราชการขนาดใหญ่หลายแห่งด้วย


ด้านชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสุพรรณ์ ศรชัย ประธานมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวกัญญาณัฐ นิลวัฒน์ ประธานชมรมพัฒนาสตรีและเด็กจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 18,000 ลิตร ออกไปแจกจ่ายและเติมเข้าสมทบในถังให้กับเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับเรือนจำกลางอีกด้วย

ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำภายในเรือนจำกลาง ที่ต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิง รวมทั้งหมด 3 พันกว่าคน ทำให้ต้องใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ในแต่ละวันจำนวนมากถึงวันละประมาณ 5 หมื่นลิตร นอกจากนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดกว่า 200 แพ็ก และรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไทและบ้านดู่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์กว่า 200 คน ซึ่งชาวบ้านต่างดีใจที่ได้รับการแจกจ่ายน้ำให้ในครั้งนี้ โดยชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค มาหลายสัปดาห์แล้ว หลังจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงแห้งขอด ไม่มีน้ำผลิตประปาแจกจ่ายให้กับประชาชน

นายสหัส เการัมย์ พัศดีเวรเรือนจำกลางสุรินทร์ บอกว่า ต้องขอขอบคุณที่น้ำใจที่นำน้ำมาให้กับทางเรือนจำ ซึ่งในแต่ละวันจะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ประมาณ 3-4 รถบรรทุกน้ำ หากไม่มีก็จะต้องดึงน้ำจากคลองที่อยู่หน้าเรือนจำเข้าไป ซึ่งขณะนี้ก็แห้งแล้ว ทางเรือนจำเริ่มขาดแคลนน้ำมาหลายวันแล้ว ก็อาศัยขอความร่วมมือจากเอกชนขอสนับสนุนน้ำอุปโภค ส่วนน้ำบริโภคก็ซื้อตามชาวบ้านที่ขนมาชาย เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากท่านใดนำมามาบริจาคก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ในขณะนี้เรือนจำกลางสุรินทร์ มีผู้ต้องขังในเรือนจำรวมกว่า 3 พันคน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สถานการณ์ภัยแล้งน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาแห้งขอดจนถึงขั้นวิกฤตในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆได้ประสานความร่วมมือกันเอง เพื่อนำน้ำออกแจกจ่ายไปยังสถานที่ราชการที่สำคัญ ทั้งโรงพยาบาล รวมทั้ง เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ร่วมไปถึงชุมชนต่างทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน จนกว่าจะพ้นวิกฤตต่อไป

////////////////////////
เขมชาติ ชุณหกิจขจร/รมิตา สิงหเสรี…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์.

แสดงความคิดเห็น