โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เตรียมก่อสร้างทางเชื่อมตึกอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินกับอาคารตึกหลังเก่า เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉินจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า การให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานสาธารณสุข จากสถิติอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2557-2558 พบว่ามีผู้ป่วยนอกที่ต้องเข้ามาตรวจสุขภาพยังอุบัติเหตุฉุกเฉินมีเฉลี่ยวันละกว่า 100 รายต่อวัน ที่มีปัญหาคับแคบจนต้องมีการขยายพื้นที่โรงพยาบาลและมีการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้นไปแล้ว

“ขณะนี้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เตรียมการที่จะทำทางเชื่อมตึกอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดินจำนวน 4 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ยกพื้นที่ให้ ซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ทำการก่อสร้างเป็น อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาคารผ่าตัด อุบัติเหตุผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 เป็นการรองรับผู้ป่วยและแก้ปัญหาคับแคบจึงได้ทำการขยายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาอาคารนี้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดที่คาบเกี่ยวในด้านอาคาร ขณะนี้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เตรียมทำการก่อสร้างทางเชื่อมตึกอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินกับอาคารตึกหลังเก่า ด้วยงบประมาณ 11,468,000 บาท ได้ผู้รับจ้าง บริษัท โอเวอร์โฟล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จำกัด ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 210 วันนับจากวันเซ็นสัญญาจ้างนี้” แพทย์หญิงทิวาวรรณกล่าว

ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากภาวะความคับแคบและปัญหาในการให้บริการผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคาดว่าในระหว่างที่จะมีการก่อสร้างสะพานเชื่อมตึกนั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะทำการเปิดให้ใช้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อให้บริการผู้ป่วยก่อนในช่วงเดือนธันวาคม 2562 รองรับทางเชื่อมตึกที่จะแล้วเสร็จโดยชั้นที่ 1 เป็นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบครบวงจร ซึ่งจะมีห้องผู้ป่วยหนัก ห้องสังเกตอาการ ห้องเลือด ห้องยา ห้องเอกซเรย์ ที่จะเป็นศูนย์ในการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาหารหนักชั้นที่ 2 เป็นห้องผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 10 ห้องส่วนชั้น 3 เป็นห้องไอซียู เอาไว้ในการดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ผ่านการผ่าตัดส่วนชั้น 4 และชั้น 5 เป็นตึกสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมทั้งชายและหญิง รวมไปถึงผู้ป่วยในระบบประสาทศัลยกรรม และอายุรกรรมทั้งชายและหญิง

สำหรับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด มีเนื้อที่ 32 ไร่ 1 งานขนาด 540 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางในทุกสาขาอาชีพยกเว้นการผ่าตัดหัวใจและการฉายรังสี สามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์รวม 1,600 คน

แสดงความคิดเห็น