อุบลฯ-ชาวบ้านแห่ชื่นชมจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

45

อุบลราชธานี – 20 บาท กับ Thai School Lunch เพียงพอและมีคุณภาพ สำหรับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวบ้านผู้ปกครองแห่ชื่นชมน่าชื่นชมโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ หมู่ที่ 1 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน จนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

ดร.ประหยัด บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ กล่าวว่า งบประมาณจากเทศบาลตำบลเขมราฐ ที่จัดให้ 20 บาทนั้นเพียงพอโดยเฉลี่ยต่อวันจากนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,009 คน จะตกวันละ 20,180 บาท ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการจัดอาหารกลางวันให้มีคุณภาพได้ เพราะทางโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบใช้เมนูอาหารกลางวัน Thai School Lunch ตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้า นักโภชนาการที่ต้องการให้เด็กไทยมีร่างกายสมบูรณ์
ดูแลเด็กที่สุขภาพไม่แข็งแรงให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีการพัฒนาทางสมองและร่างกายอย่างสมวัยรวมถึงให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

ที่นี่ปลูกผักพืชสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเป็นพื้นที่อาหารปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการสร้างคุณภาพโภชนาการและความปลอดภัย ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ ทั้งผัก เนื้อสัตว์ต่าง ๆ โดยโรงเรียนมีพื้นที่ ปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน และประยุกต์องค์ความรู้จากการดำเนินงานตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการในหลวงรัชกาลที่ 9


ดร.ประหยัด บุญพอ กล่าวว่า ทางโรงเรียนใช้หลักบริหารของโครงการเด็กไทยแก้มใส ใช้เมนูอาหารตาม Thai School Lunch โดยให้ครูและนักเรียนที่ร่วมกันรับผิดชอบในแต่ละวัน ไปตลาดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร โดยหลังจากที่ซื้อมาแล้ว จะมีคณะกรรมการตรวจรับว่าถูกต้องตามหลักโภชนาการหรือไม่
และมอบหมายให้ครูเวรและนักเรียนนำไปประกอบอาหารกลางวันต่อไป


“ถามว่า 20 บาทพอไหมสำหรับอาหารกลางวันตอบได้เลยว่าถ้าไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารอย่างเดียวไม่พอ แต่เราต้องมี วิธีบริหารจัดการให้เพียงพอและมีคุณภาพได้ เช่น ผักเราก็ปลูกเอง ไก่ ปลา ก็เลี้ยง เอาวัตถุดิบเหล่านี้มาประกอบอาหาร ใช้แนวทางเหล่านี้สอนนักเรียนไปในตัวด้วย เพราะนักเรียนทุกคนจะได้เข้าเวรทำอาหารกลางวัน” ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ กล่าว”

/////////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี