เลขา ศอ.บต.เตรียมเสนอ ให้นายกรัฐมนตรี ในโอกาสมายะลา เพื่อเร่งรัดระยะเวลา ดำเนินการในหลายโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา จังหวัดชายแดนใต้ ได้เร็วขึ้น

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ ศอ.บต. ได้เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารซึ่งเราได้ใช้ชื่อว่าศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาคารนั้นเดิมเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมชางลี และได้หยุดกิจการไปนานมากและก็ได้เริ่มมีการปรับปรุง 3- 4 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้แล้วเสร็จประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อาคารตรงนั้นไม่ได้เป็นอาคารของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เป็นอาคารที่ ศอ.บต.ได้ดูแลในนามของศูนย์ราชการ เฉพาะนั้นเรียนเชิญท่านมาเปิดศูนย์ราชการ ตรงนั้นก็จะเป็นคอมแพ็คแห่งหนึ่ง ก็จะมีบางส่วนของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และก็ส่วนราชการอื่นๆ อีกประมาณ 10 หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องมาใช้สถานที่นั้น สำคัญที่สุดก็คือเราจะเรียนเชิญท่านได้เปิดศูนย์บริหารบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ ณ จุดเดียว เขาจะมีศูนย์ทางด้านการค้า การลงทุน วันสต็อกเซอร์วิส

พล.ร.ต. กล่าวอีกว่า สำคัญที่สุดคือได้เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว จะมีศูนย์ทางด้านการค้า การลงทุน ซึ่งต้องยอมรับว่าเร่งผลัดดันเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาค่อนข้างยาก ลำบากหลายหน่วยงานมาก พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองคงจะไม่สะดวกจะเดินทางไปส่วนกลาง ที่นี่จะเป็นวันสตอบเซอร์วิสด้านการค้าและการลงทุนโดยจะมีส่วนราชการต่างๆมาอยู่ ส่วนที่สองการให้บริการ ณ จุดเดียวเรื่องกิจการเด็กและสตรี โดยเฉพาะเรื่องเด็กและสตรีเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากสภาวะของพื้นที่เองที่ทำให้เด็กมีปัญหา สตรีเช่นเช่นเดียวกันเรื่องการทำอาชีพเมื่อผนวกกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัจจุบันมีองค์กรของรัฐมีภาคประชาสังคม องค์กรไม่หวังผลกำไร และศูนย์จะให้บริการด้านการเยียวยาเพราะว่า 16 ปีที่ผ่านมาผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและต้องดูแลตลอดไป ที่เป็นเยาวชนจะต้องดูแลไปจนจบการศึกษา คนพิการต้องดูแลตลอดชีวิต นอกจากนั้นจะเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษา หลายๆหน่วยงานเข้ามาใช้ โดยรวมรองนายกรัฐมนตรีมาเปิดอาคารซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก นอกจากนั้นจะได้พบปะในส่วนอื่นๆเช่นพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเทือกเขาอุทยานแห่งชาติเขาบูโด ซึ่งใช้ เวลา2-3ปีแล้วในการที่พิสูจน์การเข้าทำกินในพื้นที่ก็ได้มีหนังสือรับที่ได้ไปทำกินในพื้นที่  หลังจากที่เปิดก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหน่วยงานหลักที่นำเสนอคือศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในถานะที่เป็นศูนย์กลางนำเรียนถึงความก้าวหน้าและทิศทางที่จะผลัดดันต่อไปด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหวังว่าการที่รองนายกมาได้มาเปิดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจศูนย์กลางการให้การดูแลประชาชน   เรื่องของภาคการเกษตรฐานรากส่วนหนึ่งกำลังคาดเคลื่อน ในภาคของครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการหลายๆด้านร่วมกันว่าทำอะไรบ้าง ถึงไหน อย่างไร  ทางเกษตรแปรรูปคือศูนย์กลางตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และรัศมีใกล้เคียงต้องเร่งรัดผลัดดันผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องของในพื้นที่เองที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ของสนามบินเบตงที่ทุกคนรอคอยใกล้เสร็จแล้วยังมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางถนนจากสนามบินเข้ามาในเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องระบบ จุดไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็จะได้นำเรียน ได้กรุณาสั่งการให้เร่งรัดจะได้เสร็จไปพร้อมกันทีเดียว เส้นทางถนนยะลา เบตง 130 กิโล ตอนนี้วางกรอบไว้ที่จะเปิด 4 เลนจากยะลาไปถึงที่บ่อหินที่ธารโต ซึ่งระยะเวลาอาจจะใช้เวลา 4-5 ปี เส้นทางจากยะลาไปสู่ในพื้นที่ของนราธิวาสเพื่อทอดผ่านไปยังที่ท่าอากาศยานที่กำลังจะขยับเป็นนานาชาติ ก็คงจะต้องนำเรียนโดยการเร่งรัดพัฒนาเส้นทางให้เปิดเป็น 4 เลนให้เร็ว สนามบินนราธิวาสซึ่งอยู่ในกรอบจะทำแผนงานสัก2ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้น่าจะอยู่ในแผนปี 2564 ซึ่งถ้าเป็นไปได้จะกราบเรียนให้กรุณาเร่งรัดให้เร็วขึ้นเพราะว่าสนามบินนี้หากยกระดับขึ้นมาเป็นสนามบินนานาชาติ อันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานหลายๆเรื่องที่กำลังจะขับเคลื่อน

////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น