สุรินทร์-วิกฤต เดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหลมา 5 วันแล้ว หลายภาคส่วนเร่งนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่าย ขณะที่ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 ซื้อน้ำจาการประปามาแจกจ่ายให้ชาวบ้านวันละ 4 เที่ยว


วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า หลายภาคส่วนประกอบด้วย ประปา ,อบจ.สุรินทร์,เทศบาลเมืองสุรินทร์, และอบต.สลักได ได้นำรถบรรทุกน้ำนำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนขาดน้ำอุปโภคและบริโภค ที่หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ และบ้านเอื้ออาทร ม.16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่น้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลา 5 วันแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนหนักไม่มีน้ำใช้สำหรับอาบ ซักเสื้อผ้า และล้างถ้วยล้างจาน โดยพบว่าชาวบ้านต่างนำโอ่งน้ำ ครุถัง กะละมัง หรือสิ่งไหนที่พอสามารถเก็บน้ำไว้ได้ มาว่างไว้หน้าบ้านเพื่อรอรองน้ำเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงแห้งขอด ไม่สามารถผลิตน้ำประปามาใช้ได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 0.806 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 4 ของความจุอ่าง ซึ่งสาเหตุการเกิดภัยแล้งสืบเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


ขณะที่นายณัฎฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 19,000 ลิตร มาบริการให้วันละ 4 เที่ยว เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอีกแรงหนึ่งด้วย


นายไพรัตน์ ชาติแดง อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 275/339 บ.เอื้ออาทร ต.สลักได บอกว่า เดือดร้อนมากน้ำไม่ไหลเลย อาศัยน้ำที่รองไว้ก่อนหน้านั้นมาใช้ วันนี้ก็หมดพอดี บ้านตนอยู่กัน 2 ครอบครัว จำนวน 5 คน ต้องใช้น้ำเยอะทุกวัน


นางสำอาง วิจักขณาลัญฉ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/143 บ้านการเตหะแห่งชาติ ต.สลักได บอกว่า ตนมารอรถบรรทุกน้ำมาแจก ช่วงนี้ไม่มีน้ำใช้เลย 5 วันแล้ว เดือดร้อนไม่มีน้ำอาบ ไม่มีน้ำล้างจาน น้ำซักเสื้อผ้าก็ไม่มี ตอนนี้ก็ได้น้ำจากรถบรรทุกของ เทศบาลเมือง ,อบจ.สุรินทร์ อบต.สลักได และของ ส.ส.เขต 2 บ้าง แล้วแต่จะเจอคันไหน ซึ่งมาส่งวันหนึ่งหลายเที่ยวอยู่ แต่หมู่บ้านมีคนอาศัยอยู่กันเยอะก็เฉลี่ยแบ่งกันไป ตอนนี้ทั้งหมู่บ้านไม่ไหลเลย 5 วันแล้ว บ้างคนที่อยู่ท้ายๆไม่ไหลมาเป็น 10 วันแล้ว สงสารมากน้ำจะเข้าห้องน้ำก็ไม่มี เดือดร้อนกันมากจริงๆ

ร.ต.อ.เสริม เหลี่ยมดี ข้าราชการเกษียณ ตัวแทนนายณัฎฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 บอกว่า เราได้ออกมาวิ่งบริการชาวบ้านการเคหะและบ้านเอื้ออาทร วันนี้ได้ 4 เที่ยวแล้ว ช่วงนี้หากชาวบ้านแจ้งไปเราจะรีบน้ำมาส่งให้ ส่วนน้ำเราเอามาจากบ่อพักของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดย ส.ส.เป็นผู้ออกค่าซื้อน้ำจากการประปา เที่ยวละประมาณ 360 บาท ออกบริการทุกวัน นอกจากการเคหะและบ้านเอื้ออาทรแล้ว ก็ยังมีพื้นที่ในตำบลสลักไดและพื้นที่อำเภอเขวาสินรินทร์ (เขวา-สิน-นะ-ริน)ในพื้นที่เขต 2 หากได้รับการประสานความเดือดร้อนมาเราก็จะลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ วันหนึ่งก็ประมาณ 4 เที่ยว
คืบหน้าล่าสุดของการวางท่อ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังสุรนารี เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ชลประทาน และภาคเอกชน ได้เร่งดำเนินการต่อท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เช็นติเมตร เพื่อตั้งเครื่องสูบน้ำ นำน้ำจากแหล่งน้ำบ่อระเบิดหินเก่า พื้นที่วนอุทยานพนมสวาย ระยะทาง 12 กิโลเมตร มาเติมให้กับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ในการผลิตน้ำประปาเลี้ยงคนเมืองสุรินทร์ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นี้ ก่อนที่น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจะแห้งทั้งหมด ผลิตน้ำประปาไม่ได้เลย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างเร่งลงมือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีพัก เพื่อให้สามารถสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ให้ได้โดยเร็ว

โดยทำการวางท่อPEขนาดใหญ่ จากจุดพักน้ำท้ายหมู่บ้านโคกสะอาดหมู่ 16 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และเรียบมาตามถนนสาย 214 สุรินทร์-ปราสาท จากนั้นนำท่อผ่านท่อลอดถนนตรง กม.15 เพื่อไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือจังหวัดสุรินทร์ ลัดไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รวมระยะทางที่ต้องวางท่อกว่า 4 กิโลเมตร เพื่อเร่งในการผันน้ำจากบ่อระเบิดหินของเอกชนบริเวณเขาสวาย เข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงบริเวณโรงสูบน้ำดิบผลิตประปา จนถึงขณะนี้ได้ทำการเชื่อมต่อท่อและวางท่อด้านหลังศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือจังหวัดสุรินทร์ คาดว่าจะทันตามกำหนดพรุ่งนี้ วันที่ 5 สิงหาคมอย่างแน่นอน เพราะหากล่าช้าออกไปอีกจะส่งผลต่อน้ำที่จะใช้ผลิตประปา

/////////////////////
เขมชาติ ชุณหกิจขจร/รมิตา สิงหเสรี…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น