ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวัน ล่าสุดมีระดับเกิน 3 เมตรแล้ว ส่งผลดีต่อระบบประปา ที่สามารถสูบน้ำดิบเข้าโรงกรองน้ำได้เต็มระบบ

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวัน ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ 3.38 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 42 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.82 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีฝนตกทางตอนเหนือทั้งไทยและ สปป.ลาว และในวันนี้ระดับน้ำที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ก็มีระดับเพิ่มขึ้น 36 ซม.เช่นเดียวกัน

ระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลดีในหลายด้าน รวมไปถึงระบบประปาของจังหวัดหนองคาย  ทำให้ขณะนี้เครื่องสูบน้ำที่โรงสูบน้ำที่ชุมชนมีชัยท่า ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เครื่องสูบน้ำดิบจากแม่น้ำโขงทั้ง 4 เครื่องสามารถสูบน้ำได้ทั้งหมด เนื่องจากระดับน้ำโขงสูงจนสามารถไหลเข้าโรงสูบน้ำดิบได้แล้ว  ส่งน้ำโขงเป็นน้ำดิบให้กับโรงกรองน้ำทั้ง 2 แห่งคือที่ตัวเมืองหนองคาย และที่บ้านหนองบัว ตำบลกวนวันได้ ทำให้ในการผลิตประปาของจังหวัดหนองคาย สามารถผลิตน้ำประปาได้เป็นปกติ.

………………….

กำธร กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น