มุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจํากัดและ บริษัทในเครือ ติวเข้มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้หัวข้อ “ เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ”


วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟประเทศไทย จํากัด และบริษัทในเครือ จัดอบรมติวเข้มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้หัวข้อ “ เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากทุกอําเภอ จํานวน 152 ราย โรงชําแหละสุกรที่ถูกกฎหมาย จํานวน 15 ราย และผู้ประกอบการห้องเย็น จํานวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ราย


ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รายย่อย และผู้เกี่ยวข้องในการผลิตเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ตระหนักรู้ ถึงความรุนแรงโรค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรม


นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การอบรมในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีในการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ที่จะเป็นแนวร่วมเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรค ไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเอกชน บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย คุณดําริห์ แสงสินไชย รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย ได้นำวิทยากรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จํากัด และคณะเจ้าหน้าที่ มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป


*********************************************
อนุศักดิ์- เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น