ลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่า ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ นำลูกเสือ – เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และบุคลากรลูกเสือ กว่า 1,000 คน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แสดงออกความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือ ทุกนายรู้จักการเสียสละ และการมีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดี ซึ่งเป็นการสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างแท้จริง ..

แสดงความคิดเห็น