สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีเฉลิมพรเกียรติ ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ทำบุญใส่บาตร ปลูกไม้มงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562. ที่ วัดเบญจพุทธาราม ( วัดหนองโน ) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วจักรพรรดิ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด, ประธานหอการค้าจังหวัด, คลังจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, พุทธสมาคม, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รวมทั้งนักธุรกิจในจังหวัดศรีสะเกษ พี่น้องประชาชน พ่อขาวแม่ขาว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรคนดีจิตอาสา ตามโครงการ ส่งเสริมคนดีศรีสะเกษ ด้วยการน้อมจิตร่วมพิธีเปิดกรวยถวายความจงรักภักดี กล่าวถวายความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ร้องเพลงสดุดดีมหาราชา ร่วมทำบุญใส่บาตร ร่วมกิจกรรมปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ปลูกไม้มงคล 10 ชนิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี พระครู สุจิน วรธรรม เจ้าอาวาสวัดเบญจพุทธาราม ( วัดหนองโน ) นำคณะสงฆ์ในตำบลน้ำคำ ร่วมสัมโมทนียกถา

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย ข้าฯ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยในจังหวัดศรีสะเกษ ขอถวายความจงรัก ภักดี ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จากกาลระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสียสละทั้งพระวรกาย ทั้งพระทุนทรัพย์ ดูแลไพร่ฟ้าประชาชน ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ได้บริจาคช่วยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตลอดระยะเวลาเรื่อยมา ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติของไทย ทรงดำรงตนตามรอยพระบาท ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่9 ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา ทรงนำมาซึ่งความผาสุข และร่มเย็นของปวงชนชาวไทยทั้งปวง นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ต่อชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ภายหลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ที่ชุมชนคนตำบลน้ำคำแห่งนี้ ยังได้จัดให้มีตลาดพืชผลทางการเกษตร สินค้า อาหาร ของใช้จากชุมชน จัดเป็นตลาดนัดชุมชน นำสินค้ามาแนะนำ นำมาสาธิต และจำหน่าย แก่ผู้ที่มาร่วมงาน มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดทั้งวันนี้ด้วย

///////////////////////

แสดงความคิดเห็น