จังหวัดยโสธรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์และพระธาตุพระอานนท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

           ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์และพระธาตุพระอานนท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ซึ่งพระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างจากเนื้อแก้วใสสะอาดบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.9 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ยโสธร ส่วนพระธาตุพระอานนท์เป็นพระธาตุเก่าโบราณที่ชาวจังหวัดยโสธรให้ความเคารพกราบไหว้คู่เมืองยโสธร จังหวัดยโสธรจึงได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์และพระธาตุพระอานนท์

                    โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                      0000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย    สุณีศรี  ///รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น