มุกดาหาร-ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมครอบครัว แจกสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ชาวบ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวน 777 ชุด เนื่องในวันครบรอบเดือนเกิดของกรรมการบริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา


เมื่อวันที่ 22ก.ค. 62 นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ นางสาวอุษาพร ธนาดำรงศักดิ์ และนางวรศุลี เชาว์ศิริกุล คณะกรรมการบริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา เนื่องในวันครบรอบเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนเกิดของคณะกรรมการบริษัทฯ


โดยได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ถุงเท้า ปิ่นโต แก้วน้ำ ฯลฯ ให้กับชาวบ้านรวม 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านภู ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จำนวน 255ชุด บ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 100 ชุด บ้านโคกหินตั้ง ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 170 ชุด บ้านภูทอง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหารจำนวน 40 ชุด บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 26 ชุด บ้านนาขาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 110 ชุด บ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 50 ชุด และบ้านนามน ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จำนวน 26 ชุด รวมทั้งสิ้น 777 ชุด ตลอดจนได้แจกขนม นม และของเล่นให้กับเด็ก ๆ ที่มารอรับของสิ่งของกับผู้ปกครองอีกด้วย…..


————————————-
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น