ชาวบ้านที่ยโสธรพากันพลิกวิกฤตช่วงที่น้ำตามหนองน้ำธรรมชาติแห้งขอดเพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่พากันไปตัดเอาต้นผือ หรือต้นกกในหนองน้ำที่แห้งขอดนำกลับไปทอเป็นเสื่อกกเพื่อส่งขายเป็นรายได้

              หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดยโสธรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งนอกจากที่จะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆแห้งขอดลงแล้วยังได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำตามหนองน้ำธรรมชาติต่างๆในพื้นที่แห้งขอดตามไปด้วย ซึ่งก็ได้ส่งผลดีให้กับชาวบ้านที่บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้พากันนำมีดและเคียวออกไปตัดและเกี่ยวเอาต้นผือ หรือต้นกกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากในหนองน้ำสาธารณะใกล้กับหมู่บ้าน เพื่อนำต้นผือที่ได้กลับไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทอเป็นเสื่อกกเอาไว้ใช้เองและส่วนที่เหลือก็สามารถส่งจำหน่ายเป็นรายได้เข้าครอบครัวได้ สำหรับเสื่อกกที่ทอเป็นผืนเสร็จจะส่งขายอยู่ที่ราคาผืนละ 200-400 บาท ขึ้นอยู่กับลวดลายของการทอเสื่อกกแต่ละผืน และในช่วงนี้ปริมาณน้ำในหนองน้ำธรรมชาติแห้งขอดจนหมดจึงเป็นโอกาสดีให้กลุ่มชาวบ้านได้พากันไปตัดเอาต้นผือที่ขึ้นอยู่จำนวนมากอย่างง่ายดาย โดยหลังจากตัดต้นผือได้แล้วก็จะคัดแยกเอาใบและดอกของต้นผือ ออก จากนั้นก็จะเอาเฉพาะลำต้นไปตากแดดให้แห้งก่อนจะนำไปทอเป็นเสื่อกกต่อไป

                         สำหรับต้นผือ หรือที่บางชุมชนเรียกว่า ต้นกกเป็นไม้ล้มลุกแพร่พันธุ์กระจายทั่วไปชอบที่ชื้นแฉะขึ้นตามที่ระดับต่ำตามหนองบึง ทางระบายน้ำและโคลนเลน ผือมีรูปร่างลักษณะและนิเวศวิทยาเหมือนหญ้ามาก มีลักษณะที่แตกต่างจากหญ้า คือ ผือมีลำต้นตัน และเป็นสามเหลี่ยม หรือสามมุม บางชนิดมีผนังกั้นแบ่งเป็นห้องๆมีกาบใบอยู่ชิดกันและที่สำคัญคือเกือบไม่มีลิ้นใบบางชนิดไม่มีเลย ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของผือ คือ ดอกแต่ละดอกจะมีกาบช่อย่อยห่อหุ้ม หรือรองรับเพียงอันเดียว ผือ มีไหลเลื้อยไปใต้ดินและจากไหลก็จะแตกเป็นลำต้นที่ตัน โผล่พ้นขึ้นมาเหนือดินและเมื่อผ่าลำต้นดูตามขวางจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม หรือสามมุม

                        ลำต้นผือจะไม่แตกกิ่งเหมือนพืชชนิดอื่น ใบของผือเหมือนกับใบของหญ้าแต่เรียงตัวอัดกันแน่นเป็นสามมุมหรือสามตำแหน่งรอบโคนต้นและมีกาบห่อหุ้มลำต้นและไม่มีลิ้นใบ ช่อดอกผือจะเกิดที่ปลายลำต้นเป็นหลายแบบ เช่น ช่อแยกแขนง ช่อซี่ร่ม หรือ ช่อเชิงลด และมีดอกขนาดเล็กเป็นทั้งดอกที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เพศ เป็นพืชที่มีเส้นใยเหนียวแน่น ชาวบ้านนิยมนำไปสอยให้เป็นเส้นและตากให้แห้งแล้วนำไปย้อมสีต่างๆตามความต้องการเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการทอเสื่อ หรือ สาด

                                                        00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น