นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกฉัยงเหนือ ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายทวีศักดิ์ เจือจารย์ วัฒนธรรมชัยภูมิ และ นายพิชัย พรหมผุย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมพิพิธภัณท์ผ้าโบราณชัยภูมิ(เฮือนคำมุ) พร้อมเดินทางเพื่อเยี่ยมชม ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม (นาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) และแวะไหว้สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ส่วนวาระการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดได้ปรึกษาหารือในการทำงานด้านสืบสานวัฒนธรรมที่ดีร่วมกันต่อไป

//////////////////////////////

นันทวัฒน์ อุ่มพิมาย นครราชสีมา ภาพ /ข่าว

แสดงความคิดเห็น