ประชาชนจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ พัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ คลองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายนิคม ทาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต., หัวหน้าส่วนราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, นักเรียนนักศึกษา, ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง”  เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกิยรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จึงได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ผู้มีจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ตลอดกลุ่มจนกลุ่มมวลชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ที่มีความมุ่งมั่น สร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกัน และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

นายนิคม ทาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง กล่าวว่า กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง”  เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งลำน้ำคลอง และคันคลองให้มีสภาพสวยงาม ปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว และสามารถใช้พื้นที่คันคลอง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน และจำกัดวัชพืช ดินโคลน สิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้ การพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

แสดงความคิดเห็น