นักวิชาการ ประชาชนยะลา คาดหวัง ครม.ชุดใหม่ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ราคาผลิตการเกษตรดีขึ้น  อย่างอื่นจะดีตามไปด้วย จากการที่ ครม.ประยุทธ์ 2 ได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งและเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อในหลวงเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเท่านั้น ซึ่งรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้เข้ากระทรวงเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้ว นั้น ความคิดเห็นของชาวยะลา เพื่อเรียกร้องให้ ครม.ชุดใหม่นี้ได้ เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ โดยเน้นปัญหาทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางเกษตร เพื่อให้ชาวสวนมีรายได้ที่ดี มีฐานการเงินมั่นคง การค้าขายอย่างอื่นๆ ก็จะดีตามไปด้วย

นายสมภพ ธรรมสะโร วัย 55 ปี เจ้าของร้านเจริญพัฒนา ในเขตเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า เรื่องปากท้อง การทำมาหากินเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลชุดใหม่ ที่ต้องทำ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต้องทำในเรื่องของผลผลิต ราคายาง ราคาปาร์ม ถ้ามีราคาดี ชาวบ้านจะได้มีกำลังซื้อที่ดี ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า ร้านค้าก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายจัด ทิพย์มณเฑียร เจ้าของร้านกาแฟพี่หลวง ในเขตเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า รัฐบาลชุดใหม่นี้ต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าของชาวบ้าน ทั้งราคายางพารา ผลไม้ผลิตทางการเกษตร ตามฤดูกาล ทั้งนี้ เมื่อเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในรอบนอกดี เศรษฐกิจในเมืองก็ดีตามไปด้วย อาทิร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ร้านทองต่างๆ ก็จะมีผู้คนมาซื้อกันมากขึ้น

ด้าน ดร.ตายูดิน  อุสมาน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วย ที่ได้มีรัฐมนตรีมาบริหารประเทศสักที ประชาชนได้รอคอยมานานแล้ว เมื่อมีรัฐบาล มีคณะรัฐมนตรีแล้ว ขอฝากผู้ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นที่รู้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่สำคัญ อย่างหนึ่งของพื้นที่และของประเทศไทย โดยเฉพาะพืชผลทางเกษตรกรรม อันนี้เป็นรายได้หลักของเกษตรกรรมในพื้นที่ ถ้ารายได้ของประชาชนมีไม่มาก มีผลกระทบอย่างอื่นตามมาด้วย  ฉะนั้น อยากให้คณะรัฐมนตรีที่ทำงานด้านเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อน โดยให้ราคาพืชผล อย่างยางพาราได้ราคาที่ดีขึ้น กว่าเดิม ตามที่พรรคการเมืองหลายพรรคได้ชูเป็นนโยบายไว้ว่า จะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น ถ้าทำตรงนี้ได้สำเร็จประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น