สโมสรโรตารี่มุกดาหาร ร่วมกับสโมสรเขาสอยดาว( คุ่มิตร ) บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรที่ถูกไฟไหม้
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 62 สโมสรโรตารี่เมืองมุกดาหาร โดย นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส นายกสโมสรโรตารี่มุกดาหาร ร่วมกับ นย.กัญญา เจริญวัย นายกสโมสรโรตารี่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรโรตารีทั้ง 2 จังหวัด ได้บริจาคเงินสดจำนวน 5,000 บาท สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัว นางบุญยวง อาจเลิศ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
ทางสโมสรโรตารี่มุกดาหาร ร่วมกับสโมสรเขาสอยดาว ( คู่มิตร ) ได้เข้าช่วยเหลือครอบครัวนาง บุญยวงฯ เนื่องจากไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นต่อไป..


****************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น