พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันไปร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระและถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ที่วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสุวัฒน์  เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไหว้พระถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝนและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและพระธาตุพระอานนท์ ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยโสธรที่ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในคืนวันอาสาฬหบูชา หรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำเดือน พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล นั่งสมาธิ ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง ให้เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งได้กล่าวโมทนียคาถาให้กับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันเวียนเทียนในครั้งนี้ด้วย

                                                   00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น